Information om personuppgiftsbehandling

 

Ljungby kommun:

För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem Pro Capita. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa.

För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/

Personuppgiftsansvarig är Barn – och utbildningsnämnden

 

Markaryd kommun:

För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem Pro Capita. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa.

För att läsa mer gå in på www.markaryd.se/

Personuppgiftsansvarig är Utbildnings- och kulturnämnden