2019-05-21

 
Om denna sida!

Välkommen till Gymnasieantagningen i Ljungby och Markaryd inför läsåret 2019/2020


 
AnvändarID  
Lösenord
 Meddelanden
   
  • Information om personuppgiftsbehandling - GDPR
  • Personnummer anges med ÅÅÅÅMMDDXXXX.
  •    
  • Valwebben är nu öppen och du kan se ditt preliminära antagningsbesked. Du som har sökt utbildning i annan kommun utanför Markaryd/Ljungby, får besked av respektive antagningskansli. Du som söker Introduktionsprogram och fortfarande inte är behörig till nationellt program inför slutlig antagning, kommer att erbjudas Introduktionsprogram.Vilket Introduktionsprogram det blir kommer att meddelas i samband med slutlig antagning. Vid eventuella frågor, kontakta din studie- och yrkesvägledare. Om du av någon anledning vill ändra dina val kan du göra ett omval senast den 10 maj. Ta i så fall kontakt med din studie- och yrkesvägledare. Om du gör ett omval stryks ditt tidigare val och ersätts med ditt nya val inför den slutliga antagningen.
  • Har du problem med sidorna, klicka här!
  • Kontaktinformation till Ljungby och Markaryds kanslier...     
    Omstart: 2019-05-21 03:33:56