2018-05-26

 
Om denna sida!

Välkommen till Gymnasieantagningen i Ljungby och Markaryd inför läsåret 2018/2019


 
AnvändarID  
Lösenord
 Meddelanden
   
  • Information om personuppgiftsbehandling - GDPR
  • Personnummer anges med ÅÅÅÅMMDDXXXX.
  •    
  • Omvalsperioden är nu slut och behandling av ansökningarna pågår. När alla elevers slutliga grundskolebetyg kommit in till antagningskansliet, kommer den slutliga antagningen att påbörjas. Resultatet av denna kommer att presenteras omkring den 1 juli.
  • Har du problem med sidorna, klicka här!
  • Kontaktinformation till Ljungby och Markaryds kanslier...     
    Omstart: 2018-05-26 03:18:34